Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi Sở kế hoạch đầu tư

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi Sở kế hoạch đầu tư

Trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế có nhiều biến động. Do đó việc doanh nghiệp chuyển đổi trụ sở làm việc, địa điểm kinh doanh cũng khá phổ biến. Tùy vào từng trường hợp công ty sẽ phải tiến hành các thủ tục hành chính khác nhau, vậy mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi Sở kế hoạch đầu tư gồm những nội dung gì? Bài viết dưới đây Global T&G sẽ giúp các bạn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Khi nào cần sử dụng mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi bắt đầu thay đổi trụ sở chính. Người đứng đầu hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải nộp thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty. Thông báo này sẽ được thực hiện theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Văn bản thông báo thay đổi địa chỉ, trụ sở thường được áp dụng cho những doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, các văn phòng giao dịch nhỏ cũng cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Bởi nó sẽ giúp nâng cao tính chuyên nghiệp của mỗi đơn vị.

Vì vậy bất cứ khi nào công ty hay doanh nghiệp của bạn có kế hoạch chuyển trụ sở, chi nhánh văn phòng hoặc văn phòng giao dịch đến một vị trí mới. Chúng ta hãy sử dụng văn bản thông báo gửi đến Sở kế hoạch đầu tư thuộc Tỉnh, Thành phố nơi đăng ký kinh doanh. Đồng thời thông tin cho cổ đông, đối tác, khách hàng và các đối tượng có liên quan để kế hoạch làm ăn diễn ra thuận lợi.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Khi nào cần sử dụng mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty?

2. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi Sở kế hoạch đầu tư

Các doanh nghiệp cần sử dụng đúng mẫu thông báo, hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gửi Sở kế hoạch đầu tư quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

TÊN DOANH NGHIỆP

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp ……….. □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp ……….. □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

  1. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………

  1. b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax (nếu có): …………………..

Email (nếu có): …………………………….. Website (nếu có): …………….

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):…………….

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

Quốc gia: ………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người đại diện theo pháp luật ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

3. Hướng dẫn cách viết mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Trên thực tế việc thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo đúng mẫu quy định sẽ giúp Sở kế hoạch đầu tư thay đổi thông tin trên Cổng thông tin quốc gia một cách chính xác. Bên cạnh đó, các đối tác và khách hàng cũng cảm thấy được tôn trọng để cùng nhau hợp tác lâu dài. Tuy nhiên để tránh mất thời gian làm thủ tục chúng ta cần thực hiện đúng cách viết theo hướng dẫn sau:

  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sau khi thay đổi bắt buộc phải ghi đầy đủ cấp đơn vị hành chính gồm: tên đường, thôn xóm, ngách, số nhà…
  • Các danh mục số điện thoại, fax, email và website không bắt buộc phải kê khai thông tin. Mặc dù vậy người viết thông báo vẫn nên ghi vào nhằm tăng tỷ lệ xét duyệt cho hồ sơ khi nộp cho Sở kế hoạch đầu tư.
  • Nếu công ty bạn thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế trùng với địa chỉ trụ sở làm việc, hãy đánh X vào ô vuông của mục “Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế”.
  • Đánh dấu X vào ô vuông của mục “Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao” nếu doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính thuộc các khu vực này.
  • Đối với phần “Ký và ghi rõ họ tên” sẽ dành cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chú ý không ký thay hoặc ủy quyền cho người khác.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Hướng dẫn cách viết mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

4. Lời kết

Thực tế cho thấy việc thực hiện mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi Sở kế hoạch đầu tư là bước quan trọng đầu tiên mà doanh nghiệp cần chú trọng khi chuyển đổi trụ sở làm việc. Nó không chỉ đòi hỏi tính chính xác cao mà còn phải đảm bảo yêu cầu về mặt pháp lý trong từng mục của văn bản.

Vì vậy nếu chưa có kinh nghiệm, bạn nên nhờ cậy đến sự hỗ trợ của đơn vị chuyên tư vấn về lĩnh vực Doanh nghiệp và Đầu tư như Global T&G. Với bề dày kinh nghiệm lâu năm cùng đội ngũ nhân viên chuyên môn cao chúng tôi sẽ giúp bạn làm thủ tục trọn gói cho việc thay đổi địa chỉ công ty một cách nhanh chóng.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLOBAL T&G

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.