Chính sách bảo mật | ĐẦU TƯ GLOBAL - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Chính sách bảo mật

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng.

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

– GLOBAL T&G chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp, kể cả cho mục đích hành chính, có nghĩa là GLOBAL T&G có thể liên lạc với bạn về những dịch vụ mà bạn đăng ký.

– Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn trừ khi việc tiết lộ được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

– Nếu bạn gửi hoặc đăng những thông tin gây xúc phạm, không thích hợp trên wibesite của GLOBAL T&G, hoặc có hành động gây rối, GLOBAL T&G có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn những hành động như vậy.

– www.dautuglobal.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin?

– Chúng tôi sẽ cất giữ thông tin cá nhân của bạn trên máy của chúng tôi khi nào còn cần thiết cho dịch vụ bạn đăng ký. Trong khi nếu bạn gửi bài đăng trên GLOBAL T&G, thường bài chỉ được lưu lại tùy theo mục đích của nó mà thôi.

– www.dautuglobal.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được GLOBAL T&G sử dụng trong nội bộ công ty.

– Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà www.dautuglobal.vn thu thập bao gồm:

+ Họ và tên

+ Địa chỉ

+ Điện thoại

+ Email

– Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:

+ Tên dịch vụ

+ Thời gian hoàn thành

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GLOBAL T&G

Số 36, Đường 26, Phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM