GIẤY PHÉP CON | ĐẦU TƯ GLOBAL - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Giấy phép con là gì?

Giấy phép con là giấy mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh của mình trước hết bằng việc đăng ký ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép chứng nhận doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện được quy định theo pháp luật để kinh doanh ngành nghề hay đó chính là bản chất của Giấy phép con.

Giấy phép con có quan trọng ?

Tầm quan trọng Giấy phép con đối với doanh nghiệp chính là sự đảm bảo về mặt pháp lý, đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh, sự cho phép doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện đó của Cơ quan quản lý Nhà nước.

NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP PHẢI

GLOBAL SẼ GIÚP KHÁCH HÀNG ĐƯA RA GIẢI PHÁP

MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ CẦN XIN GIẤY PHÉP CON

YÊU CẦU TƯ VẤN MIỄN PHÍ