Đăng Ký Thang Bảng Lương | Dịch Vụ Lao Động - Bảo Hiểm | Global T&G
dich-vu-dang-ky-thang-bang-luong-tai-tphcm

Đăng ký thang bảng lương

Căn cứ pháp lý: Luật Lao Động, Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013, Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015:

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì trên cơ sở các nguyên tắc đăng ký xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương thì khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký thang bảng lương tại Global T&G

Hồ sơ xây dựng hệ thống – đăng ký thang bảng lương như sau:

1/ Hệ thống thang bảng lương.

2/ Công văn xin đăng ký thang bảng lương.

3/ Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương.

4/ Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương.

5/ Bảng quy định các tiêu chuẩn áp dụng chức vụ.

6/ Quy chế tiền lương, tiền thưởng phụ cấp.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.