Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Global T&G

Điều chỉnh nhanh giấy chứng nhận đầu tư

Đăng ký vụ tư vấn Đăng ký thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Global T&G sẽ giúp cho khách hàng giải quyết những thủ tục liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

I. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

1. Nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đầu tư

 • Thay đổi tên dự án.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư.
 • Thay đổi quy mô, mục tiêu dự án.
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn hoặc giảm vốn
 • Gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu sư để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Nhận kết quả, trong trượng hợp hồ sơ hợp lệ thì 10 ngày (kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận đưọc hồ sơ) cơ quan đăng ký đầu tư sẽ được điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu bị từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

=> Tham khảo: thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn

=> Tham khảo: nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh

=> Tham khảo: quyết định thành lập công ty tnhh mtv

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận hồ sơ

 • Bản chính giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán 02 năm gần nhất.
 • Hộ chiếu nhà đầu tư sao y.
 • Hợp đồng thuê địa điểm chứng thực ( thay đổi địa chỉ dự án).
 • Xác nhận số tài khoản ngân hàng (thay đổi vốn đầu tư).

II. Thay đổi liên quan đến Giấy phép kinh doanh:

1. Nội dung liên thay đổi liên quan đến giấy phép kinh doanh

 • Thay đổi tên Công ty.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy phép kinh doanh.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Thay đổi thành viên công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ.
 • Thay đổi đại diện pháp luật.

2. Thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, trong vòng 3 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành sẽ căn cứ vào quy định để đưa ra văn bản chấp thuận điều chỉnh giấy phép kinh doanh. trong trường hợp bị từ chối, sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do tại sao.

Bước 4: Trả lại giấy phép kinh doanh đã được cấp trước đó, trong khoảng 5 ngày kể từ khi nhận được giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh sẽ được hoàn trả giấy phép kinh doanh đã được cấp cho Cơ quan cấp Giấy phép.

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép kinh doanh

 • Bản chính giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán 02 năm gần nhất.
 • Hộ chiếu nhà đầu tư sao y.
 • Hợp đồng thuê địa điểm chứng thực ( thay đổi địa chỉ dự án).
 • Xác nhận số tài khoản ngân hàng (thay đổi vốn đầu tư).

Lệ phí: Tùy vào từng nội dung thay đổi. Liên hệ: 070 399 2019

Thời gian hoàn thành: 30 ngày làm việc.

Các dịch vụ liên quan:

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Trở về trang chủ: dautuglobal.vn

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.