Điều chỉnh nhanh giấy chứng nhận đầu tư

Đăng ký vụ tư vấn Đăng ký thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Global T&G sẽ giúp cho khách hàng giải quyết những thủ tục liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Những nội dung cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Thay đổi tên dự án.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư.
 • Thay đổi quy mô, mục tiêu dự án.
 • Tăng/ giảm vốn đầu tư.
 • Gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư.

Những nội dung thay đổi liên quan đến Giấy phép kinh doanh:

 • Thay đổi tên công ty.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh giấy phép kinh doanh.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Thay đổi thành viên công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ.
 • Thay đổi đại diện pháp luật.

Hồ sơ cần cung cấp để thay đổi nội dung:

 • Bản chính giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán 02 năm gần nhất.
 • Hộ chiếu nhà đầu tư sao y.
 • Hợp đồng thuê địa điểm chứng thực ( thay đổi địa chỉ dự án).
 • Xác nhận số tài khoản ngân hàng (thay đổi vốn đầu tư).

Lệ phí: Tùy vào từng nội dung thay đổi. Liên hệ: 070 399 2019

Thời gian hoàn thành: 30 ngày làm việc.

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
070.399.2019