Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội
  • Nghị định số Số: 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam

– Là thương nhân được pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là quốc gia) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.

– Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài: Sở công thương tỉnh, thành phố thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ở nước ngoài.

Bài viết tham khảo:

Thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế

2. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

* Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại nước ngoài theo mẫu của bộ công thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký

– Hợp đồng thuê nhà hoặc thuê cao ốc văn phòng của công ty có chức năng kinh doanh bất động sản phải có công chứng

– Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm. ( Dịch ra tiếng việt, được cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự )

– Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. ( Dịch ra tiếng việt, được cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự ).

– Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.( Dịch ra tiếng việt, được cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự ).

– Bản sao Chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện.

– Thư ủy quyền cho do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký

3. Chi phí thành lập văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài

Lệ phí tại TP Hồ Chí Minh: 1.500 – 3.000 usd ( chưa bao gồm phí dịch thuật, hợp pháp lãnh sự)
Lệ phí tại TP Hà Nội: 1.000 – 2.000 usd ( chưa bao gồm phí dịch thuật, hợp pháp lãnh sự)

Thời gian: từ 30 ngày kể từ khi đủ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài

Các dịch vụ liên quan:

Thay đổi địa chỉ công ty cần làm những gì

Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trở lại trang chủ: dautuglobal.vn

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.