Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư | ĐẦU TƯ GLOBAL - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Với đội ngũ chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư, Global T&G cung cấp thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn cụ thể nhất, chi chí rẻ nhất: 0772 99 2019 – 0703 99 2019.

I. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp

nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

1.1 Nhà đầu tư nước ngoài khi có sự thay đổi nội dung dự án đầu tư, có quyền điều chỉnh giấy đầu tư những nội dung sau:

Thay đổi tên dự án đầu tư;

Thay đổi thông tin nhà đầu tư;

Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án;

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;

Thay đổi vốn đầu tư;

Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Thay đổi thời hạn hoạt động dự án;

II. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Global T&G

2.1 Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp 1: Thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư

Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư (Khoản 1, điều 47, Nghị Định 31).

Phòng đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư.

Trường hợp 2: Thay đổi những nội dung khác ngoài trường hợp 1 nêu trên

Nhà đầu tư cũng nộp văn bản điều chỉnh đến cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm cần điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

Văn bản giải trình hoặc cung cấp tài liệu đến việc điều chỉnh nội dung (theo khoản 1 điều 33 của Luật đầu tư)

Phòng đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư.

Trường hợp 3: Thay đổi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nhà đầu tư phải xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh trước, mới xin điều chỉnh dự án đầu tư tại cơ quan. Thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm cần điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

Văn bản giải trình hoặc cung cấp tài liệu đến việc điều chỉnh nội dung (theo khoản 1 điều 33 của Luật đầu tư)

III. Cơ quan giải quyết điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

cơ quan giải quyết hồ sơ điều chỉnh
cơ quan giải quyết hồ sơ điều chỉnh

Theo Luật đầu tư 2020, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được Ban quản lý cấp Giấy chứng nhận. Thì khi thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư phải nộp tại Ban quản lý.

Dự án đầu tư được Phòng đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Thì khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải nộp tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư.

Ngoài ra, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nơi dự án đầu tư trực tiếp thực hiện dự án đầu tư hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư được thực hiện tại 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

Dự án đầu tư nằm trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao nơi chưa thành lập Ban quản lý hoặc không thuộc phạm vi Ban quản lý Dự án đầu tư nằm trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

3.1 Nội dung cần làm khi thực hiện tại Global T&G

Tư vấn hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Soạn thảo đầy đủ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận.

Thay mặt khách hàng thực hiện làm điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan chức năng.

Theo dõi và báo cáo công việc cho khách hàng nắm.

Hướng dẫn những thủ tục sau khi có giấy chứng nhận đầu tư mới.

Nhận và bàn giao tận nơi cho khách hàng.

Cam kết chi phí thấp nhất và hoàn thành đúng thời gian.

Trên đây là những nội dung Global muốn trình bày cũng như thủ tục, hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nếu khách hàng cần tư vấn hay hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0772 99 2019 – 0703 99 2019.

3.2 Bài viết khách hàng cần tham khảo:

Bảng giá thành lập công ty, doanh nghiệp trọn gói

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thành lập công ty vốn 100% nước ngoài

Nhà đầu tư góp vốn/ mua phần vốn góp vào công ty Việt Nam

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.