Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên | ĐẦU TƯ GLOBAL - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Tnhh 2 Thành Viên

Bạn đang cần thành lập công ty TNHH 2 thành viên nhưng vẫn còn băn khoăn về thành phần hồ sơ cũng như cách thức tiến hành.

Global sẽ chia sẻ, cung cấp thông tin về hồ sơ cũng như hướng dẫn cách thức tiến hành một cách đơn giản, chi tiết để doanh nghiệp có bước đầu khởi nghiệp thuận tiện nhất.

I. Căn cứ pháp lý:

Thành phần, biểu mẫu hồ sơ để thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên dựa vào các quy định sau:

 • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

II. Trình tự tiến hành thủ tục:

quy trinh thực hiện hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên
quy trình thực hiện hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Việc tiến hành thành lập công ty TNHH 2 thành viên sẽ qua các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ thành lập

Bộ hồ sơ thành lập cần được chuẩn bị và soạn thảo theo đúng thành phần, form mẫu, điều kiện của công ty TNHH 2 thành viên trở lên (chi tiết hồ sơ ở Mục III bài viết này).

 • Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở qua hình thức trực tiếp hoặc nộp online qua trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

 • Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi Phòng đăng ký kinh doanh hoàn tất quá trình giải quyết, doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện chuyển phát.

III. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quy định tại Điều 21 Luật doanh nghiệp 2020 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP , cụ thể gồm có:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên được soạn thảo theo Phụ lục I-3 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Những nội dung trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải được cung cấp chính xác và đầy đủ, theo đúng quy định pháp luật, bao gồm: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại đăng ký, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thông tin của đại diện pháp luật, thông tin đăng ký thuế, thông tin về việc sử dụng hóa đơn và về việc đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

 1. Điều lệ công ty

Điều lệ công ty được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Lưu ý: Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây: Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Một số nội dung cơ bản trong điều lệ công ty
Một số nội dung cơ bản trong điều lệ công ty
 1. Danh sách thành viên

Danh sách thành viên được soạn thảo theo Phụ lục I-6 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh sách thành viên sẽ thể hiện chi tiết thông tin về các thành viên góp vốn: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin về giấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc tổ chức, phần vốn góp, giá trị vốn góp và thời hạn góp vốn cũng như chữ ký của mỗi thành viên,

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 1. Bản sao chứng thực các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 1. Các giấy tờ khác:

 • Giấy ủy quyền (trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật của công ty);
 • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sơ.

IV. Một số thắc mắc thường gặp về hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên:

 1. Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên được quy định ở đâu?

Bạn có thể tải bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH theo các Phụ lục I-3, Phụ lục I-6 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều lệ công ty soạn thảo theo nội dung quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Bạn cũng có thể liên hệ theo hotline 077 299 2019 hoặc 070 399 2019 để được hỗ trợ nhanh nhất.

 1. Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên ở đâu?

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo một trong cách phương thức sau:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 1. Có thể tự nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên không?

Bạn có thể tự tiến hành chuẩn bị, soạn thảo và nộp hồ sơ cũng như tự nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tối giản thủ tục, tiết kiệm thời gian cũng như công sức đi lại, bạn nên nhờ một đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ thành lập công ty để việc khởi nghiệp của mình được suôn sẻ nhất.

Global T&G là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thành lập công ty với chi phí dịch vụ thấp để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Thay vì phải tiến hành nhiều bước thủ tục rắc rối, soạn thảo hồ sơ phức tạp, chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua hotline 077 299 2019 hoặc 070 399 2019, công việc của bạn sẽ được hỗ trợ chính xác và nhanh chóng.

 1. Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên là bao lâu?

Nếu tự tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, bạn có thể mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu mẫu, thành phần hồ sơ, cũng như tìm hiểu nhiều quy định để soạn thảo hồ sơ cho đúng.

Nếu sử dụng dịch vụ tại Global T&G, bạn chỉ cần cung cấp thông tin, mọi công việc sẽ được chúng tôi tiến hành trọn gói, chỉ trong vòng 5 ngày làm việc, Global T&G sẽ hoàn thành mọi hồ sơ, thủ tục và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu tận nơi cho doanh nghiệp.

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.