Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có phải thông báo với cơ quan thuế?

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định rõ ràng về số lượng người đại diện, quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, xác định được cụ thể nghĩa vụ của doanh nghiệp khi đổi người đại diện với nhà nước, cụ thể như sau:

1. Khái niệm người đại diện theo pháp luật

Là người đại diện cho doanh nghiệp trong tất cả các hoạt động, giao dịch với tư cách của doanh nghiệp trước Tòa án, trọng tài thương mại và các quyền hoặc nghĩa vụ khác.

Theo luật Doanh nghiệp 2014 thì điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên, thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên, đăng ký thành lập công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người làm đại diện theo pháp luật. Quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện được quy định rõ ràng ở điều lệ Công ty.

Đối với công ty hợp danh, tất cả các thành viên hợp danh đều là người đại diện theo pháp luật của công ty

Nếu doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, phải có người lưu trú tại Việt Nam

Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có 1 người là đại diện theo pháp luật thì người đó phải lưu trú tại Việt Nam, nếu xuất cảnh thì phải ủy quyền cho người khác để để thực hiện nghĩa vụ thay mình với doanh nghiệp. Người đại diện chính vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ với công ty.

Nếu hết thời gian ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật chính vẫn chưa trở lại Việt Nam mà không có ủy quyền khác thì được giải quyết như sau:

Đối với doanh nghiệp tư nhân, người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các công việc cho đến khi người đại diện chính trở lại

Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục giữ vai trò thực hiện các công việc được ủy quyền cho tới khi người đại diện chính trở về hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật khác.

Nếu Công ty có 1 người là đại diện theo pháp luật mà người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày, không ủy quyền cho người khác hoặc không thể thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ cử người khác làm đại diện theo pháp luật hoặc toàn án chỉ định người đại diện theo pháp luật.

2. Vậy người đại diện theo pháp luật có quyền hạn và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật sẽ được quy định trong điều lệ của công ty. Nếu công ty chỉ có 1 người đại diện thì quyền của người đại diện tùy thuộc vào chức vụ mà người đó đang nắm giữ.

Luật doanh nghiệp 2014 bổ sung nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như sau:

– Các quyền và nghĩa vụ phải được thực hiện trung thực, tỷ mỉ nhằm mang đến lợi ích tốt nhất cho công ty

– Trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ, người đại diện theo pháp luật phải trung thực, không dùng áp lực chức vụ của mình để tư lợi riêng hoặc cung cấp tài liệu cho các tổ chức khác . Nếu vi phạm, gây ra thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm với những thiệt hại đó.

3. Vậy Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Nghị định số 83/2013/NĐ- CP về việc thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế, nếu doanh nghiệp có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan thuế trong thời gian 10 ngày.

Bộ hồ sơ thay đổi thông tin gửi tới cơ quan thuế bao gồm:

– Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

– Bản sao của giấy phép thành lập, hoạt động

– Quyết định thành lập

– Giấy chứng nhận hoạt động đơn vị trực thuộc hoặc giấy phép tương đương do các cơ quan có thẩm quyền khi thông tin về đăng ký thuế có sự thay đổi

Trên đây là toàn bộ điều lệ thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần. Hy vọng rằng qua bài viết này quý vị có được những thông tin cần thiết

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.