Giải đáp câu hỏi”nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh”
nen-thanh-lap-cong-ty-co-phan-hay-tnhh

Giải đáp câu hỏi”nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh”

Bất kỳ một doanh nghiệp tư nhân nào, khi bắt đầu có ý tưởng thành lập công ty đều thắc mắc “nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh?” Nắm bắt được sự trăn trở của các độc giả, Global T&G xin chia sẻ một số kinh nghiệp và giải đáp thắc mắc câu hỏi trên, để bạn có thể sáng suốt lựa chọn được loại hình kinh doanh phù hợp.

1. Điều lệ thành lập công ty cổ phần

nen-thanh-lap-cong-ty-co-phan-hay-tnhh

1.1 Thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Là doanh nghiệp trong đó có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp đồng thời cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu là 3 người và không hạn chế số lượng.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân có quyền phát hành chứng khoán ra cộng đồng. Bắt buộc phải có Đại hội cổ đông, hội đồng quản trị và Giám đốc. Nếu Công ty có trên 11 cổ đông thì thành lập ban kiểm soát

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ nếu: Công ty đã hoạt động liên tục trong thời gian hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký, thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác có thể hoàn trả 1 phần vốn cho cổ đông theo tỷ lệ vốn góp của họ trong công ty. Công ty có thể mua lại cổ phần đã phát hành hoặc vốn điêu lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ.

1.2 Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

– Ưu điểm

Trách nhiệm của các cổ đông chỉ phải chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn đã góp, mức độ rủi ro thấp

Cơ cấu vốn doanh nghiệp linh hoạt, tạo điều kiện để nhiều người cùng góp vốn vào công ty

Khả năng huy động vốn cao, thông qua việc phát hành cổ phần bởi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rộng.

– Nhược điểm

Do số lượng các cổ đông lớn, nhiều người còn không quen biết nhau nên việc quản lý và điều hành khá phức tạp. Nội bộ còn có sự chia bè phái thành các nhóm cổ đông đối kháng vì lợi ích

Việc thành lập và quản lý phức tạp hơn các hình thức khác, có sự ràng buộc bởi các quy định về chế độ tài chính, kế toán.

Góp vốn trong vòng 90 ngày từ ngày cấp DKKD

Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, các cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau không phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phải áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0.1%

2. Công ty tnhh

nen-thanh-lap-cong-ty-co-phan-hay-tnhh

2.1 Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên: là doanh nghiệp do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn điều lệ.

– Ưu điểm

Rủi ro thấp: Có tư cách pháp nhân nên chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của Công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty

Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến công ty, chi phí thành lập công ty tnhh 1 thành viên thấp

– Nhược điểm

Công ty phải chị sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn các doanh nghiệp khác

Huy động vốn hạn chế vì chỉ do 1 thành viên nên không được phép phát hành cổ phiếu

Thời gian góp gốn bị rút ngắn còn có 90 ngày

2.2 Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên là doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân thành lập, số lượng các thành viên tối thiểu là 2 người và tối đa là 50 người. Các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp trước đó.

– Ưu điểm

Rủi ro thấp: các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty

Các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên nhanh chóng, Quản lý, điều hành không phức tạp do quy mô nhỏ, ít thành viên, chủ yếu là người quen biết nhau

Chuyển nhượng vốn được ràng buộc chặt chẽ, nhà đầu tư dễ kiểm soát được sự thay đổi của các thành viên.

– Nhược điểm

Chịu ràng buộc của pháp luật chặt chẽ hơn doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh

Huy động vốn khó khăn vì không được phát hành cổ phiếu

Thời gian góp vốn giới hạn còn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hy vọng rằng, với câu trả lời cho câu hỏi “nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh?” bên trên, quý vị đã có thêm kinh nghiệm và thấy được loại hình doanh nghiệp nào phù hợp sau đó sáng suốt đưa ra cho mình sự lựa chọn cho mình. Liên hệ tới Global T&G để được hỗ trợ tư vấn

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.