Khi nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bạn có ý định thay đổi nội dung trong sản phẩm đầu tư của mình thì trước tiên phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong phạm vi nội dung bài viết này, Global T&G chia sẻ những trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Là văn bản cho phép hoạt động từ cơ quan có thẩm quyền ban hành cho các đơn vị, cá nhân, đoàn thể có đủ điều kiện để thực hiện các dự án đầu tư. Áp dụng cho đa số các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

Có thế hiểu đơn giản, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện cần thiết để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam với tất cả các trường hợp phát luật quy định phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

2. Những trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm

Các doanh nghiệp khi có sự thay đổi bất kỳ nội dung sau đây thì nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Thông tin liên quan đến nhà đầu tư như tên, hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty, email, số điện thoại, trang web…

– Tên dự án đang đầu tư

– Địa điểm thực hiện dự án, diện tích đất sử dụng

– Mã số dự án

– Mục tiêu, quy mô dự án

Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh

– Thời gian hoạt động

– Có sự thay đổi về tiến độ hoạt động của dự án

– Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư

3. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trở nên nhanh chóng, hợp pháp luật thì quá trình thực hiện cần trải qua 2 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đăng ký đầu tư

Trong khoảng 15 ngày, kể từ khi kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận dự án.

a. Đối với những dự án không cần phải xin cấp quyền:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Văn bản báo cáo tiến độ triển khai dự án tính đến thời điểm điều chỉnh

– Quyết định điều chỉnh dự án

– Đề xuất dự án gồm: Thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ, lao động, ưu đãi, hiệu quả thực hiện.

– 1 bản sao công chứng giấy chứng nhận đầu tư

– Bản gốc GCN đăng ký đầu tư

– 1 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thuế

– 1 bản sao công chứng chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Báo cáo đầu tư

– Tài liệu xác nhận góp vốn tính đến thời điểm điều chỉnh

b. Những nội dung thay đổi cụ thể cần

– Thay đổi trụ sở cần: hợp đồng thuê nhà, bản công chứng bản quyền cho thuê của bên cho thuê

– Thay đổi vốn đầu tư: Giấy xác nhận ngân hàng với tài khoản vốn chứng mình Công ty đã góp đủ vốn

– Thay đổi người đại diện: Hộ chiếu, thẻ tạm trú… tất cả được công chứng

– Thay đổi thông tin nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ chiếu mới….

– Giải trình về việc sử dụng công nghệ với dự án

– Hợp đồng BCC với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

c. Dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư

Khi điều chỉnh dự án đầu lư liên quan đến mục tiêu, địa điểm, công nghệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn hoặc giảm vốn trên 10%, thời hạn, đổi nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…làm hồ sơ giống như làm hồ sơ đăng ký đầu tư.

Trong thời gian 10 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp bị từ chối sẽ có thông báo bằng văn bản và nếu rõ lý do.

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án phải thuộc diện quyết định chủ chương đầu tư

– Doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách giấy chứng nhận

– Các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.