Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn sẽ tùy thuộc vào khả năng và tình hình thực tế theo lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn cùng với rất nhiều các điều kiện khác nữa để có thể đưa ra mức vốn phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Trong phạm vi bài viết này, Globla T&G cung cấp cho quý vị các loại vốn cần phải có khi quyết định thành lập doanh nghiệp.

1. Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan-can-bao-nhieu-von

Vốn được xem là điều kiện tiên quyết, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Việc lựa chọn và sử dụng nguồn vốn như thế nào cho phù hợp để thúc đẩy quá trình kinh doanh đạt thành tích cao nhất, tránh được mọi rủi ro. Trước hết, doanh nghiệp cần phải phân biệt được các loại vốn cơ bản như sau:

1.1 Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Vốn của doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau: Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp sẽ do chủ doanh nghiệp tự đăng ký và tự xác nhận chính xác số vốn đầu tư gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng, các tài sản khác… phân ra từng loại, số lượng chi tiết.

Tổng tất cả các khoản vốn, kể cả đi vay và đi thuê nếu đang sử dụng vào các hoạt động kinh doanh thì cần ghi chép vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định pháp luật.

Chủ doanh nghiệp cũng có quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn hoặc giảm vốn trong quá trình hoạt động sao cho phù hợp với quy mô và lĩnh vực kinh doanh, việc tăng giảm vốn cũng phải công khai ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán, nếu giảm vốn xuống dưới mức vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trước.

1.2 Quản lý vốn doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kể cả việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính theo pháp luật.

Chủ doanh nghiệp có quyền trực tiếp hoặc thuê người quản lý nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động của doanh nghiệp, kể cả khi xảy ra rủi ro, các khoản nọ, nghĩa vụ tài chính bằng chính tài sản của mình.

2. Các loại vốn cần có khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn

2.1 Vốn đầu tư

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản đối với nghĩa vụ và trách nhiệm hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có vốn điều lệ, mà đây là vốn do các chủ doanh nghiệp tự đưa ra phù hợp với tài sản thực tế mà họ sở hữu. Vốn đăng ký chưa kinh doanh của doanh nghiệp được gọi là vốn đầu tư.

2.2 Vốn pháp định

Tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác, vốn pháp định là vốn pháp luật quy định bắt buộc khi bạn thành lập doanh nghiệp. Mức vốn pháp định là mức tối thiểu phải đăng ký để kinh doanh để đăng ký kinh doanh một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nào đó.

2.3 Vốn ký quỹ

Đây là vốn chỉ cần thiết trong một số trường hợp nhất định mà pháp luật quy định bắt buộc phải có. Đây là loại vốn nằm trong vốn pháp định, doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký tài khoản ký quỹ này tại ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản để phục vụ cho một số hoạt động của công ty mà pháp luật quy định phải sử dụng đến vốn ký quỹ.

2.4 Vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đây là loại vốn phát sinh khi có tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh tại đây. Nhà đầu tư nước ngoài muốn đóng góp thì phần vốn bắt buộc để góp phải là 100% vốn tức là toàn bộ vốn để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Trên đây là bài viết của Global T&G trả lời câu hỏi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn? Để từ đó bạn có sự lựa chọn đăng ký vốn phù hợp với tình hình doanh nghiệp của mình. Hãy liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Global T&G chuyên tư vấn về lĩnh vực Doanh nghiệp uy tín với mức phí thành lập doanh nghiệp tư nhân thấp nhất trên thị trường.

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.