Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp đang được lựa chọn nhiều. Vì đây là loại hình phù hợp với những chủ kinh doanh có quy mô vừa. Để thành lập doanh nghiệp không chỉ có một loại vốn cố định mà nhiều loại vốn liên quan vì vậy bạn phải nắm vững các quy định. Vậy thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn và có thể lựa chọn loại vốn nào để đăng ký?

Vốn đầu tư

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản đối với nghĩa vụ và trách nhiệm hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có vốn điều lệ, mà đây là vốn do các chủ doanh nghiệp tự đưa ra phù hợp với tài sản thực tế mà họ sở hữu. Vốn đăng ký chưa kinh doanh của doanh nghiệp được gọi là vốn đầu tư.

Vốn pháp định

Tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác, vốn pháp định là vốn pháp luật quy định bắt buộc khi bạn thành lập doanh nghiệp. Mức vốn pháp định là mức tối thiểu phải đăng ký để kinh doanh để đăng ký kinh doanh một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nào đó.

 Vốn đăng ký chưa kinh doanh của doanh nghiệp được gọi là vốn đầu tư

Vốn ký quỹ

Đây là vốn chỉ cần thiết trong một số trường hợp nhất định mà pháp luật quy định bắt buộc phải có. Đây là loại vốn nằm trong vốn pháp định, doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký tài khoản ký quỹ này tại ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản để phục vụ cho một số hoạt động của công ty mà pháp luật quy định phải sử dụng đến vốn ký quỹ.

Vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đây là loại vốn phát sinh khi có tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh tại đây. Nhà đầu tư nước ngoài muốn đóng góp thì phần vốn bắt buộc để góp phải là 100% vốn tức là toàn bộ vốn để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký tài khoản ký quỹ này tại ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản

Lời kết

Trên đây là bài viết của Global T&G trả lời câu hỏi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn? Để từ đó bạn có sự lựa chọn đăng ký vốn phù hợp với tình hình doanh nghiệp của mình. Hãy liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Global T&G chuyên tư vấn về lĩnh vực Doanh nghiệp và Đầu tư, với những gói dịch vụ mang nhiều ưu đãi phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

 

 

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
070.399.2019