So sánh công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

So sánh công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

Để độc giả có cái nhìn rõ ràng về sự khác biệt giữa Công ty cổ phần và Công ty TNHH, Global T&G đưa ra bảng so sánh chi tiết giữa 2 loại hình này, để bạn có sự lựa chọn phù hợp nhất khi đang có ý định thành lập doanh nghiệp nhé.

Điểm giống – khác nhau giữa Công ty Cổ phần và Công ty TNHH

1. Giống nhau

– Có tư cách pháp nhân

– Có nhiều thành viên (chủ sở hữu)

– Các thành viên chịu trách nhiệm với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của Công ty

– Số vốn góp không đún hạn hoặc không đủ đều được coi là các khoản nợ với Công ty

– Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Khác nhau

DANH MỤC CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN QUY ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
Cơ sở pháp lý Điều 47, điều 72 luật doanh nghiệp 2014 Điều 110, điều 171 luật doanh nghiệp 2014
Số lượng Tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên Tối thiểu là 3 thành viên, không giới hạn thành viên
Vốn điều lệ Không đưọc chia thành các phần bằng nhau Được chia thành các phần bằng nhau, ghi nhận bằng cổ phiếu
Góp vốn Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh:Trong thời gian 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp, thành viên phải có trách nhiệm góp đúng và đủ loại tài sản như đã ký trong cam kết. Chỉ được góp tài sản khác khi đa số các thành viên khác đồng ý Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần: Sau 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các cổ đông phải đăng ký mua ít nhất 20% số cổ phần phổ thông được chào bán tại thời điển đưăng ký doanh nghiệp
Huy động vốn Không được phát hành cổ phiếu Được phát hành cổ phiểu
Vốn chuyển nhượng Quá trình chuyển nhượng phải có điều kiện Trong 3 năm đầu tiên, người sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác trong Công ty, hoặc chuyển nhượng cho người khác, không phải là cổ đông nếu được đại hội đồng cổ đông chấp nhận

Sau 3 năm, dễ dàng chuyển nhượng

Tham khảo: mẫu thành lập công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức Có 1 mô hình duy nhất là:

Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, bán kiểm soát

Có 2 mô hình khác nhau, cụ thể như sau:

– Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Nếu Công ty có dưới 11 cổ đông, không có cổ đông nào giữ trên 50% cổ phần thì không bắt buộc có ban kiểm soát.

– Đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc(có tối thiểu 20% số thành viên độc lập, có ban kiểm soát nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị)

Như vậy, cấu trúc hoạt động của công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn khác biệt nhau khá rõ rệt. Hy vọng rằng, bài viết mang lại nội dung thiết thực giúp độc giả hiểu và có sự lựa chọn phù hợp nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh

Chia sẻ

Anh/Chị đang cần hỗ trợ tư vấn dịch vụ?

Đừng ngần ngại! hãy để lại thông tin, ĐẦU TƯ T&G sẽ liên hệ với bạn.