CÔNG TY VKING GROUP | ĐẦU TƯ GLOBAL - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÔNG TY VKING GROUP
Tư vấn bất động sản; Tư vấn đầu tư; Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Sản xuất phân bón vi sinh…
TK21/35 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Global T&G đã hỗ trợ cho Doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ:
-Thành lập doanh nghiệp
-Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp
-Điều chỉnh những nội dung trong Giấy phép kinh doanh
-Đăng ký thương hiệu
-Những dịch vụ khác.