CÔNG TY TNHH JINTEX VIỆT NAM | ĐẦU TƯ GLOBAL - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH JINTEX VIỆT NAM
Bán buôn tổng hợp
Tầng 3, số 23B, Đường số 3, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Global T&G đã hỗ trợ cho Doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ:
-Điều chỉnh giấy chứng đầu tư
-Gia hạn thời hạn thực hiện dự án
-Thay đổi địa chỉ công ty
-Dịch vụ khác