CÔNG TY PHÚ TƯỜNG PHÁT | ĐẦU TƯ GLOBAL - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÔNG TY PHÚ TƯỜNG PHÁT
Kinh doanh xe ô tô, xe cơ giới; lĩnh vực xây dựng; lĩnh vực xuất nhập khẩu
27 Lê Bôi, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Global T&G đã hỗ trợ cho Doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ:
-Thành lập doanh nghiệp
-Dịch vụ kế toán thuế
-Thủ tục khai báo hải quan
-Dịch vụ khác